Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na stronie niepodlegla.gov.pl już znajdują się aktualności związane z Programem Wieloletnim Niepodległa, informacje o naborze do programów dotacyjnych oraz logo programu. 24 maja 2017 r. rząd uchwalił program na lata 2017–2021, który obejmuje obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jego celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach trzech priorytetów programu realizowane będą projekty ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz zagraniczne.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Sellin, sekretarz stanu w MKiDN. Bieżącą koordynacją obchodów oraz nadzorem nad częścią programów dotacyjnych włączających Polaków w świętowanie zajmie się Biuro Programu Niepodległa.