Pod taką nazwą 15 września na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Katowickiej 87a w Opolu odbędzie się konferencja naukowa. Konferencja jest częścią wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, którego myślą przewodnią jest Krajobraz dziedzictwa — dziedzictwo krajobrazu.

Podczas konferencji prelegenci poruszą m.in. problemy: płaszczyzny konfliktu interesów w obszarze prawnej ochrony krajobrazu, park kulturowy a ustawa krajobrazowa — konkurencja czy uzupełnienie, a także podzielą się doświadczeniami z funkcjonowania uchwalonych parków kulturowych.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się również z filmem pt. Krajobraz mojego miasta wyprodukowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach kampanii społecznej pod tym samym tytułem.

Po zakończeniu wystąpień planowane są warsztaty terenowe, prezentujące walory krajobrazowe i kulturowe Wyspy Pasieka w Opolu w kontekście ich oceny z punktu widzenia utworzenia parku kulturowego. Wstęp na konferencję jest wolny.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Opolskiego.

Kampania społeczna NID pod hasłem Krajobraz mojego miasta została zainaugurowana w ubiegłym roku. To kompleksowy projekt zachęcający do zmian w krajobrazie polskich miast. Jego celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego.

Film pod tym samym tytułem przedstawia zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: miejscami pamięci, zielenią, reklamami zewnętrznymi oraz szeroko pojętą ochroną miejsc zabytkowych. Materiał filmowy zwraca uwagę na te problemy z zakresu ochrony dziedzictwa, na które rzeczywiście realny wpływ mają samorządy.

Kampania kontynuowana jest też w 2017 r. i obejmuje szereg działań na rzecz promocji estetyki i ładu w przestrzeni publicznej:

  • emisja serii spotów promujących kampanię z udziałem aktorów z serialu Ranczo zaplanowana na wrzesień i październik;
  • upowszechnianie filmu Krajobraz mojego miasta poprzez anteny regionalne TVP, który dzięki temu ma szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorów, zapewni kampanii rozgłos, co pozwoli zachęcić widzów do działań oddolnych na rzecz poprawy estetyki w polskich miastach i miasteczkach;
  • uruchomienie dedykowanego portalu dla samorządowców w październiku.