Do 25 października br. gminne domy kultury, gminne biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z miejscowości do 20 000 mieszkańców mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 8500 zł. W konkursie mogą wziąć udział projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r.

Regionalny Konkurs Grantowy odbywa się w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Programem są objęte osoby w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 000 osób. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, działać wspólnie z innymi młodymi. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu na tej drodze, zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.

Projekty dotowane w programie mogą dotyczyć bardzo różnych tematów, obejmują wszystkie obszary aktywności młodych ludzi, od nauki przez sztukę, sport, do działalności społecznej. Biorąc udział w projekcie, młody człowiek:

  • poznaje historię swojej miejscowości i najbliższego otoczenia,
  • pisze artykuły,
  • tworzy strony internetowe,
  • zakłada własną rozgłośnię radia internetowego,
  • prowadzi różne działania artystyczne — od plastyki przez fotografię i teatr do filmu.

Wnioski należy składać za pośrednictwem panelu wnioskodawcy, dostępnego pod adresem RownacSzanse.pl.