Jak informuje Biblioteka Narodowa, już 2 miliony dzieł — książek, czasopism, rycin, map, fotografii i innych — dostępnych jest w Internecie dzięki cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. Z tej okazji uruchomiona w październiku odświeżona wersja serwisu nazwana została POLONA/2miliony.

Jednak najciekawszą dla instytucji kultury nowością jest specjalny panel, w którym mogą one, w porozumieniu z BN, prezentować swoje zasoby online, korzystając z infrastruktury POLONY. Mogą też tworzyć własne kolekcje ze swoich i innych zasobów.

Dodano także panel prasy, pozwalający przeglądać zdigitalizowane gazety według kalendarza, chronologicznie, numer po numerze. POLONA/2miliony to także nowy interfejs użytkownika.

Jako dwumilionowy obiekt wybrano urnę z prochami bezcennych rękopisów i starodruków Biblioteki Narodowej podpalonych przez Niemców w październiku 1944 r. po powstaniu warszawskim — przejmujący symbol strat wojennych kultury polskiej.

Obecnie, jak podkreślają twórcy portalu, dzięki digitalizacji zbiorów taka nieodwracalna strata już nie grozi. Cyfrowe kopie 2 milionów najważniejszych dzieł w POLONIE, wraz z przechowywanymi w innych miejscach kopiami zapasowymi, stanowią trwałe zabezpieczenie tworzonego przez wieki dorobku intelektualnego.

Także obiekty numer 1 999 999 i 2 000 001 to wyjątkowe dzieła specjalnie wybrane na tę okazję, a mianowicie:

  • piękny, zdobiony złotem paryski rękopis Godzinek — pochodzący z połowy XV w. unikatowy zabytek kultury średniowiecza europejskiego i znakomite dzieło sztuki. Znajdował się już w zbiorach warszawskiej Biblioteki Załuskich, otwartej 270 lat temu pierwszej polskiej książnicy narodowej;
  • pierwodruk Sanatorium pod klepsydrą Brunona Schulza z października 1937 r. — bardzo rzadkie wydanie, ze wspaniałymi rysunkami autora — bezcenny egzemplarz opatrzony własnoręczną dedykacją pisarza.

Ogromny zasób POLONY dostępny jest online bez ograniczeń — stanowi domenę publiczną, udostępniany w najwyższej jakości, bez znaków wodnych, do swobodnego pobierania — może być dowolnie wykorzystywany, również komercyjnie.

POLONA/2miliony znajduje się pod adresem www.polona.pl.