Tak zdecydowali posłowie, którzy 27 października br. przez aklamację podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta (opublikowaną w Monitorze Polskim z 8 listopada 2017 r. pod poz. 1004). Oddano w niej hołd jednemu z najwybitniejszych poetów europejskich XX w. w związku z mijającą w przyszłym roku 20. rocznicą jego śmierci.

W uchwale podkreślono, że w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce — kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu — kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności — samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. W uchwale zaakcentowano także, że Herbert wprowadził do polszczyzny wiele zdań „budujących naszą tożsamość i wyobraźnię”, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny Idź”.

Zbigniew Herbert to jeden z najważniejszych polskich autorów XX w., twórca cyklu poetyckiego Pan Cogito, eseista, dramatopisarz i autor słuchowisk. Od końca lat 60. ubiegłego wieku wymieniany był jako jeden z kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. W latach 80. był jednym z głównych poetów związanych z polską opozycją antykomunistyczną. Jego wiersze popularyzowali bardowie: Przemysław Gintrowski i Jacek Kaczmarski. Herbert sam siebie żartobliwie nazywał „tekściarzem Gintrowskiego”.

Od 1986 r. poeta mieszkał w Paryżu, gdzie m.in. współpracował z Zeszytami Literackimi, od 1957 roku związany był ze środowiskiem Kultury Paryskiej. W Instytucie Literackim Jerzego Giedroycia opublikował w 1983 r. Raport z oblężonego miasta. To obok Pana Cogito najbardziej znany i ceniony tom jego poezji.

Poeta jest kawalerem Orderu Orła Białego, laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody im. Herdera, Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego, Nagrody Jerozolimskiej i nagrody Złotego Mikrofonu.