Do końca grudnia można się ubiegać o stypendium im. Bogny Olszewskiej. Stypendium ma służyć upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MSN), której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej.

Stypendium jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej oraz MSN, mającą na celu udostępnianie i upowszechnianie kultury i sztuki współczesnej osobom zagrożonym szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym. Celem inicjatywy jest rozwój działań w tym obszarze, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą, oraz poszerzanie programu Muzeum Dostępnego, czyli oferty edukacyjnej MSN kierowanej do grup o zróżnicowanych potrzebach.

Na program stypendium składają się:

  • trzymiesięczny staż w MSN,
  • wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz
  • opracowanie przez stypendystkę lub stypendystę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zbiory i zaplecze merytoryczne MSN.

O stypendium mogą się ubiegać osoby mające doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Stypendium może otrzymać osoba fizyczna, która:

  • jest w wieku od 21 do 30 lat,
  • ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub innymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, udokumentowane opisem aktywności i dwoma rekomendacjami współpracowników lub odbiorców,
  • interesuje się kulturą i sztuką.

Co ważne, warunkiem przyznania stypendium nie jest wykształcenie kierunkowe z zakresu kultury i sztuki współczesnej. W postępowaniu rekrutacyjnym preferowani będą kandydaci i kandydatki z miejscowości lub środowisk o utrudnionych możliwościach prowadzenia działalności w obszarze kultury współczesnej. W ramach stypendium, które wynosi 1500 zł miesięcznie, zostaną również pokryte koszty pobytu i utrzymania stypendysty w Warszawie oraz koszty realizacji zaproponowanego działania.

Najpóźniej do 15 marca 2018 r. odbędą się rozmowy z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2018 r.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgłoszenia można wysyłać pod adres stypendium@artmuseum.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie Stypendium im. Bogny Olszewskiej.