Z kolei 5 listopada 2017 r. Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana. W uchwale podkreślono, że na rok 2017 przypadają aż dwie rocznice związane z nazwiskiem Bolesława Leśmiana — 140. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci (ur. 22 stycznia 1877 r., zm. 5 listopada 1937 r.). Uchwałę opublikowano w Monitorze Polskim.

W uchwale podkreślono m.in., że poeta łączył mistrzostwo w operowaniu językiem polskim, tak ważne dla konsolidacji narodowej tożsamości po odzyskaniu przez kraj niepodległości, z najgłębszą problematyką filozoficzną, dotykającą podstawowych, uniwersalnych kwestii egzystencjalnych i antropologicznych, rozwijanych także w tekstach o charakterze eseistycznym.

Bolesław Leśmian był czołowym przedstawicielem polskiej literatury dwudziestolecia międzywojennego. W 1933 r. został uhonorowany godnością członka Polskiej Akademii Literatury.

Senat w uchwale zaapelował do szkół oraz instytucji naukowych i kulturalnych, aby w swojej działalności popularyzowały postać, twórczość oraz idee upamiętnionego poety.