Limit przychodów, od których można liczyć 50% koszty uzyskania przychodów, zwiększy się dwukrotnie. Ma to znaczenie dla wszystkich środowisk twórców, artystów, dziennikarzy czy naukowców.

Pomysłodawca zmian, Ministerstwo Finansów, twierdzi, że nowelizacja Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy wykonują twórcze zawody. Projekt ustawy przewiduje bowiem podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Oznacza to, że do poziomu 171 056 zł rocznych przychodów twórcy będą mogli odliczać 50% kosztów ich uzyskania.

Zmniejszy się jednak katalog podatników, którzy będą mogli skorzystać z 50% kosztów. I tak, art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, czyli przepis umożliwiający zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.