Do 31 stycznia 2018 r. wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz sami czytelnicy mogą zgłaszać swoje propozycje do 11. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2017 r. Przy czym liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję jury.

Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pozycji, przy czym pojedyncze zgłoszenie dotyczy jednej książki w wybranej kategorii.

Książki można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • literatura piękna — proza;
  • literatura piękna — poezja;
  • literatura dziecięca — tekst i ilustracje;
  • edycja warszawska (varsaviana).

Propozycje do nagrody można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub poczty tradycyjnej na adres:

Biuro Kultury
Urząd m.st.
Warszawy
Pl. Bankowy 2
00–095 Warszawa.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych.
Konkurs jest kontynuacją tradycji nagrody o tej samej nazwie, przyznawanej w latach 1926–38, a przerwanej przez wybuch II wojny światowej.
Nagroda Literacka m.st. Warszawy w obecnej formie przyznawana jest od 2008 r., kiedy to Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę reaktywującą to wyróżnienie.