Jak informuje portal niepodlegla.gov.pl, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało trzy wystawy nawiązujące swą tematyką do wydarzeń z 1918 r.

Paderewski

Wystawa otwarta jako pierwsza (już 16 lutego) poświęcona jest jednemu z ojców niepodległości: Ignacemu Janowi Paderewskiemu, pianiście, kompozytorowi i dyplomacie, orędownikowi niepodległości Polski. Dzięki jego staraniom ustanowienie niepodległej Polski stało się jednym z czternastu punktów programu Woodrowa Wilsona.

Na wystawę składają się pamiątki, dokumenty i dzieła sztuki, które Paderewski zapisał w testamencie Muzeum Narodowemu w Warszawie: przedmioty osobiste, pamiątki związane z jego życiem artystycznym, ale też światowej klasy obiekty, które pozostawił kompozytor, m.in. kolekcję chińskich emalii czy obrazy.

Ekspozycja będzie dostępna do 20 maja 2018 r.

Józef Brandt

Ekspozycja poświęcona malarzowi Józefowi Brandtowi, autorowi słynnych scen historycznych i rodzajowych. Przedstawiał on rycerskie dzieje Rzeczypospolitej i sukcesy militarne wybitnych polskich dowódców; jego obrazy były inspiracją dla Henryka Sienkiewicza, m.in. przy tworzeniu Trylogii.

Wystawę będzie można oglądać od 22 czerwca do 30 września 2018 r.

Niepodległa — 1918

Ma na celu pokazanie artystycznych przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych wobec przemian zachodzących w kręgu polskiej sztuki w momencie odzyskania niepodległości. Prezentowane dzieła przywołają nie tylko obraz walk o niepodległość w wykonaniu najsłynniejszych postaci tamtego okresu, lecz także pokazują wkład polskich artystów w działania wojenne.
Zaprezentowane zostaną również grafiki użytkowe, druki ulotne, plakaty — materiały świadczące o szerokim zakresie ruchów patriotycznych i solidarnościowych zaangażowanych w walkę o niepodległość.

Na wystawie będzie można podziwiać m.in. dzieła Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza, i także obrazy Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabijańskiego, Władysława Wankiego, Leopolda Gottlieba czy Henryka Weyssenhoffa. Panoramie symboli patriotycznych towarzyszyć będzie bogata prezentacja grafiki użytkowej odradzającej się i odrodzonej Polski: plakatów, znaczków i ulotek, dobitnych świadectw masowych ruchów patriotycznych i solidarnościowych na terenach zamieszkałych przez Polaków.

Wystawa będzie dostępna od 26 października 2018 r. do 27 stycznia 2019 r.

Program edukacyjny

Dodatkowo Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało także towarzyszący cyklowi bogaty program edukacyjny.

Składają się na niego:

  • oprowadzania kuratorskie,
  • otwarte oprowadzania po wystawach,
  • spotkania tematyczne i spacery miejskie,
  • warsztaty dla rodzin z dziećmi, nauczycieli i osób niewidomych,
  • wykłady i lekcje muzealne.