Jak informuje Instytut Adama Mickiewicza, jeszcze tylko do 12 lutego br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie na kuratorski projekt wystawy (instalacji) do realizacji w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2018.

Projekt powinien prezentować polskich projektantów, polski design oraz zjawiska w nim zachodzące, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2018, tj. Emotional States (Stany Emocjonalne).

Projekt kuratorski powinien zawierać:

  • koncepcję wystawy (instalacji),
  • pełny scenariusz wystawy (instalacji) wraz z wizualizacją lub szkicem,
  • streszczenie scenariusza,
  • szacunkowy kosztorys produkcji projektu,
  • wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
  • oświadczenie.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego — przynajmniej jedna osoba — musi posiadać:

  • dobrą znajomość zagadnień współczesnego designu, w tym zjawisk zachodzących na międzynarodowej scenie designu,
  • doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw (minimum jedna wystawa zagraniczna);
  • dobrą znajomość polskiego designu,
  • dobrą znajomość języka angielskiego.

Koszt wykonania wystawy nie powinien przekraczać 250 000 zł brutto. Autor zwycięskiej pracy otrzyma 25 000 zł brutto.

Prace należy nadsyłać do Instytutu Adama Mickiewicza.

Partnerem konkursu jest Muzeum Narodowe w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu.