Do tego dnia można składać wnioski w programie dotacyjnym Kultura — Interwencje 2018 Narodowego Centrum Kultury.

Celem inicjatywy jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKiDN oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Dofinansowane zadania powinny rozpocząć się i zakończyć się w okresie od 31 marca do 20 listopada 2018 r.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Kultury.