Tak zdecydowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Łomża.

Zgodnie z podpisaną 9 lutego br. umową Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie przekazywać Filharmonii w Łomży dotację podmiotową w wysokości nie mniejszej niż 405 000 zł rocznie, a Miasto Łomża w wysokości nie mniejszej niż 1 345 800 zł rocznie. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., z możliwością jej przedłużenia. Filharmonia z dniem zawarcia umowy pozostaje w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez miasto.

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży powstała w 1977 r. jako Łomżyńska Orkiestra Kameralna. W ciągu 35-letniego okresu swego istnienia dała ponad tysiąc koncertów w kraju i poza jego granicami. Otrzymała również wiele nagród za działalność i wkład w rozwój kultury muzycznej. 29 października 2008 r. została przemianowana na Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica, którego pierwsza edycja odbyła się w 2005 r.