Osoby reprezentujące instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką do 15 marca mogą zgłaszać książki do VII edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom roku 2017.

Konkurs organizuje Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu (Ruciane-Nida) pod honorowym patronatem MKiDN, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału Pen Club.

Nagrody za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną w języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r. zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
n Orfeusz — statuetka i 20 000 zł;
n Orfeusz Mazurski — 5000 zł — dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie).

Ich wręczenie nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Praniu.

Książki należy zgłaszać na piśmie, podając: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je na adres:
Muzeum K.I. Gałczyńskiego,
Pranie 1,
12–220 Ruciane-Nida
z dopiskiem: Orfeusz lub Orfeusz Mazurski.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie o Nagrodę Orfeusza Mazurskiego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody.