Uroczystość odbyła się 8 lutego br. w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN.

Jak informuje resort kultury, współpraca służb konserwatorskich z policją w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko zabytkom jest ważnym elementem ochrony dziedzictwa kultury Polski, okazuje się bowiem, że przestępczość wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce od lat utrzymuje się nadal na wysokim poziomie.

W celu skutecznego przeciwdziałania tego typu zjawiskom niezbędna jest szeroka współpraca i wymiana informacji między służbami konserwatorskimi a Policją oraz sprawna koordynacja podejmowanych działań.

Współdziałanie to powinno znaleźć oparcie w odpowiednich, dostosowanych do aktualnego stanu prawnego i realnych potrzeb zapisach, zapewniających mu pełną realizację.

Podczas uroczystości podpisania porozumienia przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury i muzealników, zasłużeni w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom i prowadzeniu działalności prewencyjnej w zakresie ochrony zabytków otrzymali złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, nadane z inicjatywy własnej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.