Tylko do tego dnia można się zgłaszać do inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dwunastomiesięczny, bezpłatny program skierowany jest do przebojowych osób, które:

  • mają minimum trzyletnie doświadczenie w działalności społecznej, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i w grupach nieformalnych,
  • są doświadczone w przewodzeniu inicjatywom, angażowaniu innych do działania,
  • potrafią opowiedzieć, jakie znaczenie ma przeprowadzona przez nich zmiana.

Program obejmuje:

  • 12-miesięczną pracę z tutorem — osobą, która będzie opiekunem i doradcą uczestnika programu. Tutor co miesiąc odwiedza uczestnika programu i pomaga określić, czego najbardziej potrzebuje jako lider. W ten sposób uczestnik opracowuje swój plan rozwoju, który zrealizuje w trakcie programu;
  • 4 zjazdy szkoleniowe, podczas których można nauczyć się, jak jeszcze skuteczniej angażować ludzi wokół swoich celów i wzmacniać swój wpływ w środowisku, zarządzać zespołem i utrzymywać jego motywację, budować dialog tam, gdzie inni widzą tylko konflikt, a także sformułować swoją wizję zmiany i stworzyć plan, który do niej doprowadzi. Zjazdy gwarantują udział w debatach, symulacjach, grach, spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi.

Fundacja zaprasza do udziału w programie przede wszystkim osoby, które już miały okazję zrealizować przynajmniej jeden projekt w ramach wybranego programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Lista programów dostępna jest na stronie fundacji.

Więcej informacji na stronie www.liderzy.pl.