Wszystkie instytucje kultury, które w tym roku zaangażują się w wydarzenia Europejskich Dni Dziedzictwa, mają obowiązek stosować nową wizualizację tego wydarzenia.

Jak informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa — koordynator inicjatywy — ze względu na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, którego częścią są Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD), ich tegoroczna odsłona odbędzie się w nowej kreacji wizualnej. System identyfikacji wizualnej EDD składa się ze specjalnie dobranej kolorystyki, oryginalnych czcionek, zaprojektowanych piktogramów, czarno-białej fotografii.

Jak wyjaśnia NID na swojej stronie internetowej, system ten skonstruowano wokół rozumienia dziedzictwa kulturowego jako dziedzictwo materialne i niematerialne oraz upływ czasu, który twórcy wizualizacji przyrównali do mechanizmu obróbki kamienia przez wodę i stopniowego zaokrąglania jego krawędzi. Ta metafora posłużyła jako inspiracja do stworzenia specjalnej czcionki do zapisywania nazwy Europejskich Dni Dziedzictwa.

W systemie zastosowano niebieskie tło nawiązujące do logotypu EDD, lecz w jaśniejszym odcieniu. Ciekawym elementem identyfikacji jest zestaw piktogramów pokazujący różnorodność dziedzictwa za pomocą symboli istotnych w danym regionie obiektów czy tradycji. Zdjęcia są prezentowane w czarno-białej konwencji, co umożliwia stosowanie zarówno zdjęć archiwalnych, jak i współczesnych.

Zmieniona kreacja ma przyciągnąć uwagę uczestników, a także ujednolicić przekaz wizualny EDD na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Ma nadać inicjatywie wspólną tożsamość oraz usprawnić promocję poszczególnych wydarzeń. Jak podkreśla NID, podmioty organizujące wydarzenia w ramach EDD mają obowiązek stosowania nowej wizualizacji.

Na bazie zaproponowanego systemu zostały stworzone materiały promocyjne, z myślą o organizatorach EDD na wszystkich poziomach: ogólnopolskim, wojewódzkim, a także lokalnym. Materiały promocyjne zawierają: plakat ogólnopolski, afisz wojewódzki, informator wojewódzki, plakat wydarzenia, poddruk do plakatu, banner internetowy.

Do materiałów przekazywanych organizatorom dołączana będzie instrukcja przygotowywania grafik zgodnych z systemem.

Został również sporządzony specjalny podręcznik opisujący działanie systemu identyfikacji wizualnej, który jest dostępny na stronie internetowej NID.