Jak informuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, już piętnasty raz odbędzie się Tydzień Bibliotek. W tym roku potrwa od 8 do 15 maja br. pod hasłem (Do)wolność czytania.

Celem tego popularnego programu promocji czytelnictwa i bibliotek jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.