Do 31 maja br. trwa nabór do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych, który organizuje Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadaniem jest wspólne zaśpiewanie przez uczniów szkoły pieśni hymnicznych. Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne, odpowiednio 20 000 zł, 15 000 zł10 000 zł.

Celem konkursu jest m.in.:

  • doskonalenie przez młode pokolenie Polaków umiejętności poprawnego śpiewania polskiego hymnu narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,
  • wzbudzenie zainteresowania historią polskiego państwa i narodu poprzez wykonanie najbardziej uroczystych pieśni narodowych o charakterze patriotycznym i analizę ich słów,
  • edukowanie w celu utrzymania szacunku dla symboli narodowych,
  • edukacja muzyczna, poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem, rozwój umiejętności muzycznych,
  • poszerzenie znajomości literatury muzycznej o repertuar najważniejszych polskich pieśni hymnicznych,
  • wdrażanie do współpracy w grupie, kształtowanie poczucia wartości wspólnego działania, realizacji wspólnego celu i odpowiedzialności za jego osiągniecie,
  • zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego,
  • włączenie społeczności lokalnej w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów każdej szkoły zakwalifikowanej do konkursu. Udział w konkursie może wziąć udział maksymalnie 300 szkół.

W pierwszym etapie jury wyłoni najlepsze zarejestrowane wykonania. W kolejnym etapie jury wybierze laureatów wojewódzkich i ogólnopolskich. Przesłuchania odbędą się od 15 września do 31 października 2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 listopada 2018 r.

Konkurs organizowany jest w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021.

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.