Z informacją ministra kultury, który prowadzi program, zapoznała się Rada Ministrów.

Wynika z niej, że na szczeblu ogólnopolskim w 2017 r. zrealizowano 22 projekty, w tym m.in.:

  • wystawy #dziedzictwo (75 000 zwiedzających) oraz Wyspiański w Muzeum Narodowym w Krakowie (blisko 100 000 zwiedzających do kwietnia 2018 r.);
  • Polska Niepodległa — historia w ożywionych obrazach — cykl 10 filmów edukacyjnych dotyczących najważniejszych etapów polskiej walki o niepodległość, zrealizowany w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych;
  • wydłużenie listy Pomników Historii (do co najmniej stu obiektów).

W 2018 r. planowanych jest kilkadziesiąt przedsięwzięć, w tym m.in. wystawy, cykle koncertów oraz działania animacyjne.

Najważniejsze z nich, zdaniem ministra kultury, to:

  • gala i konferencja związana z wręczaniem prestiżowej Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku EMYA 2018 — wydarzenie to po raz pierwszy zostanie zorganizowane w Polsce;
  • projekt edukacyjny Narodowego Centrum Kultury dotyczący symboli narodowych i ich wykorzystywania.

Jak podkreślił minister, w ramach programu wspierane są — poprzez dotacje i działania wojewodów — projekty regionalne i lokalne:

  • w 2017 r. dofinansowano 157 projektów na łączną kwotę blisko 4 mln zł, a wojewodowie zrealizowali 25 projektów o wartości 1,2 mln zł o charakterze regionalnym;
  • w naborze w 2018 r. zgłoszono 2516 wnioski o łącznej wartości 128 mln zł.

To największa liczba wniosków w historii programów grantowych prowadzonych przez MKiDN.

W ramach programu zorganizowano już 31 wydarzeń kulturalnych za granicą, a na ten rok zaplanowano kolejnych około 200 projektów kulturalnych, realizowanych we współpracy z prestiżowymi instytucjami zagranicznymi, takimi jak Centrum Pompidou w Paryżu, Targi Designu w Mediolanie czy Elbphilharmonie w Hamburgu.

W programie swoje przedsięwzięcia realizuje także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program jest otwarty dla wszystkich — każdy może wystąpić o możliwość korzystania z jego logotypu, stanowiącego faksymile marszałka Piłsudskiego. Do tej pory do wydarzenia dołączyło ponad 1000 podmiotów.

Przypominamy, że w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości rząd przyjął w maju 2017 r. kompleksowy program obchodów upamiętniających wydarzenia związane z odradzaniem się państwa polskiego. Program wieloletni „Niepodległa” na lata 2017–2021 opiera się na wartościach, które są istotne dla polskiej tożsamości: dążeniu do wolności, poszanowaniu godności i praw człowieka oraz solidarności.