Do 15 maja br. trwa rejestracja uczestników w 9. edycji letniego kursu na temat zarządzania miejscami z listy UNESCO w krajach wyszehradzkich. W darmowym kursie weźmie udział 30 osób, które zawodowo lub naukowo związane są z zarządzaniem lub ochroną miejsc historycznych. Szkolenie potrwa tydzień (od 9 do 15 lipca) i w tym roku poświęcone będzie wielokulturowemu dziedzictwu Śląska, w szczególności Kościołom Pokoju w Świdnicy i Jaworze.

Organizatorem projektu jest Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z partnerami z krajów wyszehradzkich, a finansuje go Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku w ramach kursu uczestnicy wezmą udział w szkoleniu teoretycznym poświęconym zarządzaniu miejscami z listy UNESCO, odwiedzą kilka spośród nich (Kraków, Wrocław, Świdnicę, Jawor) oraz wezmą udział w warsztatach dotyczących aktualnych wyzwań związanych z zarządzaniem takimi miejscami. W 2018 r. program organizowany jest w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Kurs dotyczyć będzie zarówno współczesnych metod zarządzania tymi obiektami, jak i złożonej historii i dziedzictwa Śląska, m.in. procesów związanych z migracją i wymianą ludności po zakończeniu drugiej wojny światowej.

W sumie wybranych zostanie po pięć osób z każdego spośród państw wyszehradzkiej czwórki oraz po pięć osób z Niemiec i Ukrainy.

Podczas naboru preferowani będą młodzi specjaliści (pomiędzy 25. i 40. rokiem życia) szkoleni i zaangażowani w działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, z kierunków takich jak: architektura, socjologia, dziedzictwo kulturowe i naturalne, antropologia, etnologia, etnografia, ekonomia, historia, historia sztuki, komunikacja, prawo, turystyka, geografia, stosunki międzynarodowe.

Organizator pokrywa koszty udziału w programie, za wyjątkiem kosztów podróży do i z Krakowa.

Zgłoszenia — CV oraz formularz aplikacyjny — należy przesyłać na adres e-mailowy: m.wisniewski@mck.krakow.pl.

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.