Do 9 lipca 2018 r. bibliotekarki, które pracują w bibliotekach publicznych w całej Polsce, mogą zgłaszać się do tej popularnej inicjatywy. Adresowana jest ona przede wszystkim do kobiet, które są aktywne w swoich społecznościach lokalnych i mogą być inspiracją dla innych koleżanek.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki — i zatrudnione w nich kobiety — odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

Bibliotekarki będą rywalizować w dwóch kategoriach konkursowych:

  • placówka biblioteczna mniejsza (w której pracuje jedna lub dwie osoby),
  • placówka biblioteczna większa (w której pracuje trzy lub więcej osób).

Do wysłanego na adres stypendiumolgirok@filantropia.org.pl wniosku można dołączyć następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, maksymalny łączny rozmiar 5 MB):

  • list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki,
  • artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki,
  • zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty.

Podczas oceny wniosków kapituła konkursu weźmie pod uwagę:

  • zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami,
  • ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium,
  • całokształt doświadczeń życiowych kandydatki w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.

Wyniki konkursu poznamy najpóźniej 31 października 2018 r. Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednorazowe, wypłacane do 30 listopada 2018 r. i może być przeznaczone na dowolne wydatki wybrane przez stypendystkę, związane z własnym rozwojem osobistym.

Regulamin konkursu oraz wniosek o przyznanie stypendium można pobrać ze strony internetowej konkursu.