Jak informuje resort kultury, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso to kolejne instytucje kultury współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podpisana w czerwcu umowa o współprowadzenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jest kolejnym etapem realizacji podpisanego rok temu listu intencyjnego w sprawie powołania muzeum dokumentującego bogatą historię ziemi oświęcimskiej. Prace inwestycyjno-modernizacyjne budynku Lagerhaus oraz stworzenie wystawy stałej o wartości 35 mln zł w całości sfinansuje MKiDN. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia i udostępnienie muzeum zwiedzającym przewidziano na drugą połowę 2021 r. Działalność bieżąca Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej finansowana będzie w 80% ze środków MKiDN i 20% przez Powiat Oświęcimski przez 10 lat, tj. do 2028 r., z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Zadaniem muzeum jest przedstawienie wielowiekowej historii Ziemi Oświęcimskiej poprzez pryzmat losów jej mieszkańców z uwzględnieniem różnorodności etnicznej i kulturowej budującej lokalną tożsamość. Niezwykle ważnym elementem narracji muzealnej jest pokazanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności po wybuchu II wojny światowej, która w warunkach terroru okupacyjnego bezinteresownie i bezwarunkowo niosła pomoc więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau.

Uzupełnieniem narracji historycznej jest lokalizacja muzeum w budynku tzw. Lagerhaus przy ul. Kolbego. Obiekt ten należy do historycznego zespołu przedwojennych budynków Zakładu Polskiego Monopolu Tytoniowego. W latach 1940–1944 był on wykorzystywany jako magazyn żywności dla niemieckiej załogi obozu KL Auschwitz.

Informacja o powstaniu Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej spotkała się z wielkim zainteresowaniem ze strony rodzin, których najbliżsi w różny sposób byli zaangażowani w niesienie pomocy więźniom. Do muzeum dociera wiele deklaracji i zapewnień o zamiarze udostępnienia lub przekazania na potrzeby tworzonej wystawy pamiątek po bliskich dokumentujących ten trudny czas.

Z kolei umowę w sprawie współprowadzenia przez MKiDN jednej z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie — Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO — podpisała Gmina Tychy. To już kolejna, po Filharmonii Łomżyńskiej oraz Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”, samorządowa instytucja kultury tego typu objęta współprowadzeniem przez MKiDN.

MKiDN w ramach umowy — podpisanej na razie na 3 lata, ale z opcją przedłużenia — będzie przekazywać orkiestrze 685 000 zł rocznie.

AUKSO to niekwestionowany lider zespołów tego rodzaju w Polsce. Od niemal 20 lat wizytówka Polski w świecie. Repertuar zespołu rozpięty jest od klasyki po muzykę współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Prawykonania swoich utworów powierzał zespołowi m.in.: Wojciech Kilar. AUKSO jest cenionym interpretatorem twórczości polskich kompozytorów — ma na swoim koncie albumy z repertuarem m.in. Grażyny Bacewicz, Henryka Mikołaja Góreckiego, Witolda Lutosławskiego, Wojciecha Kilara i Zbigniewa Preisnera. Z powodzeniem nagrywa też muzykę filmową kompozytorów o światowej sławie, takich jak m.in. Elliot Goldenthal, czy ścieżki dźwiękowe do gier komputerowych.

Szczególnie interesujące dla AUKSO jest łączenie klasyki z jazzem, muzyką alternatywną, rockiem i poszukiwanie dla tych gatunków wspólnego mianownika — lub odwrotnie: zabawa przeciwieństwami i zderzanie odrębnych języków muzycznych. W tym obszarze AUKSO współpracowało z takimi osobowościami świata muzyki jak: Leszek Możdżer, Tomasz Stańko, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak czy Motion Trio.