Do 30 listopada trwa nabór prac konkursowych do jubileuszowej edycji Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom”. Na laureatów czekają gratyfikacje finansowe o łącznej kwocie 90 000 zł. To już V edycja konkursu. W dotychczasowych czterech jego edycjach udział wzięło ponad 2000 osób i wydano około 40 znakomitych książek — prac nagrodzonych w konkursie.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wyznaczanie wysokich standardów literatury dla dzieci i młodzieży oraz wzbogacanie oferty dla młodych czytelników.

Konkurs im. Astrid Lindgren jest adresowany do osób pełnoletnich, zarówno uznanych pisarzy, jak i do osób, które dopiero próbują swoich sił w literaturze. Prace przyjmowane są w trzech kategoriach wiekowych:

 • dla dzieci w wieku do 6 lat, od 6 do 10 lat oraz
 • dla młodzieży w wieku od 10 do 14 lat.

Na konkurs można przesyłać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do druku lub oceny w wydawnictwach, nienagradzane i niewyróżniane w innych konkursach. Muszą to być wyłączne prace tekstowe w formie bajki, opowieści, powieści lub zbioru opowiadań.

Przy ocenie prac jury będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca:

 • jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów (fragmentów) zrozumiałych wyłącznie dla dorosłych,
 • niesie ważne i ciekawe dla dziecka treści, uczy racjonalnego myślenia, mądrości oraz zasad prawidłowej komunikacji i relacji między ludźmi,
 • jest napisana piękną i poprawną polszczyzną, wyrabia dobry smak literacki,
 • niesie przesłanie szacunku do dziecka, innych istot, przyrody, kraju, tradycji, wartości humanistycznych, rozwija wrażliwość moralną i umiejętność odróżniania dobra od zła,
 • uczy rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp.,
 • chroni wrażliwość dziecka — nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika przemocy, buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie.

Do współpracy w ramach jubileuszowej edycji konkursu zostały zaproszone wydawnictwa: Literatura, Publicat i Nasza Księgarnia, które w pół roku po ogłoszeniu wyników wydadzą nagrodzone książki.

Na laureatów trzech miejsc z każdej kategorii czekają gratyfikacje finansowe:

 • I nagroda — 15 000 zł,
 • II nagroda — 10 000 zł i
 • III nagroda — 5000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać prace konkursowe w 3 egzemplarzach na adres:

Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom”
ul. Rosoła 44a
02-786 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs Astrid Lindgren