Jeszcze tylko do 15 lipca Wrocławski Dom Kultury prowadzi nabór polskich uczestników na miesięczne pobyty rezydencyjne w zabytkowym, położonym w czeskich Sudetach, miasteczku Broumov. Czeskich rezydentów rekrutuje Czeskie Centrum Literackie przy Bibliotece Ziemi Morawskiej.

Projekt rezydencji literackich w klasztorze w Broumovie, którego tematem przewodnim jest hasło „Przed granicą, ponad granicą”, to efekt współpracy polsko-czeskiej. Jak informuje polski organizator inicjatywy, jest to drugi etap działań zapoczątkowanych przez podobny projekt czesko-niemiecki, który zrealizowano od kwietnia do czerwca 2018 r. Dzięki tym działaniom niewielkie miasteczko na powrót staje się miejscem spotkania kultur Czech, Polski i Niemiec.

Rezydencje polsko-czeskie będą realizowane od września do listopada 2018 r. Podczas trzech trwających po jednym miesiącu sesji jeden autor z Czech i jeden autor z Polski będą przebywać w Domu Literackim zlokalizowanym w ogrodach klasztoru Broumov.

Do udziału w rezydencji zaproszeni są pisarze uprawiający wszystkie gatunki literackie, ilustratorzy książek, autorzy książek artystycznych i komiksów, a także polsko-czeskie duety twórcze. Pobyt w klasztorze współfinansuje Centrum Kulturalne i Edukacyjne Klasztoru Broumov, które zapewnia rezydentom zakwaterowanie w pokojach gościnnych w Domu Literackim oraz jednorazowe stypendium w wysokości 2900 zł brutto.

Uczestnicy rezydencji mają obowiązek:

  • wzięcia udziału w jednym spotkaniu organizowanym przez klasztor Broumov w ramach cyklu „kawiarnia rezydentów” w klasztornej kawiarni i publiczne zaprezentowanie swoich prac, a także ewentualnie w innych spotkaniach wokół tematu rezydencji organizowanych przez Wrocławski Dom Literatury i pozostałych partnerów projektu;
  • nawiązać w trakcie rezydencji do jej tematu przewodniego na jeden z dwóch sposobów: poprzez włączenie go w projekt główny, który rezydent będzie realizował w trakcie rezydencji, bądź też przez stworzenie krótkiego tekstu (opowiadania, felietonu, eseju, komiksu) na ten temat.

Aby wziąć udział w rekrutacji, trzeba przesłać polskiemu organizatorowi:

  • dostępny na stronie Wrocławskiego Dom Kultury wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • CV,
  • bibliografię lub próbkę dzieł (objętość do 20 stron znormalizowanych/20 ilustracji).

Więcej informacji o rezydencjach można uzyskać pod adresem e-mail: wdl@domliteratury.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem: 71 364 69 71.