Do 7 września br. można nadsyłać prace w konkursie literacko-edukacyjnym „40 Pokoleń”. Jego organizatorem jest Muzeum Historii Polski. Na laureatów inicjatywy czekają trzy nagrody po 7000 zł każda.

Konkurs „40 Pokoleń” ma na celu promowanie wiedzy historycznej wśród dzieci w wieku od 6 do 9 lat, a także zainteresowanie twórców obszarem książek edukacyjnych w dziedzinie historii adresowanych do najmłodszych. Materialnym efektem inicjatywy jest przygotowanie tekstów dla dzieci, a następnie wydanie ich w formie książkowej.

Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Zadaniem konkursowym jest napisanie i zgłoszenie niebeletrystycznych tekstów.

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany jeden zwycięzca w każdym z trzech obszarów tematycznych:

  • Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych, czym zajmuje się historyk?
  • Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? — przyczyny i skutki zmian terytorium
  • Kto ty jesteś? — język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, po jednej z każdego z zakresów tematycznych. Ogłoszenie wyników nastąpi do 3 grudnia 2018 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać jeden egzemplarz tekstu razem z jego wersją elektroniczną na nośniku oraz kartę zgłoszeniową dostępną na stronie Muzeum Historii Polski na adres:

Muzeum Historii Polski
ul. Mokotowska 33/35
00-560 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „40 Pokoleń”