Jak informuje MKIDN, w tegorocznej 24. edycji francuskiego konkursu Les Rubans Patrimoine (Szarfy Dziedzictwa), wśród laureatów, którzy przeprowadzili wzorowe projekty konserwatorskie na terytorium swojej gminy, w kategorii regionalnej znalazł się polsko-francuski projekt rewitalizacji Villi Alexandrine w Vence i utworzenie w jej części Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza.

W konkursie od 1994 r. wyróżnia się francuskie gminy, które przeprowadziły renowację lub wyeksponowały w nowatorski sposób obiekty swojego dziedzictwa kulturowego.

Remont Villi zrealizowano w 2017 r. ze środków miasta Vence oraz z Programu MKiDN „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą”. Elementy malarskie na plafonach i na elewacji o biektu odrestaurowali polscy konserwatorzy dzieł sztuki z Towarzystwa Przyjaciół ASP w Warszawie.

Przestrzeń Muzealną Witolda Gombrowicza zrealizowano przy współpracy m.in. Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Muzeum Gombrowicza we Wsoli, Fundacji Silva Rerum Polonarum, Fundacji KGHM oraz dzięki wydatnej pomocy Rity Gombrowicz, dr Marioli Odzimkowskiej, polskich placówek dyplomatycznych w Paryżu i Lyonie, Instytutu Polskiego w Paryżu oraz Instytutu Adama Mickiewicza.

Uroczyste otwarcie Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza w Vence odbyło się 24 września 2017 r.