Trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, czyli konferencji dobrych praktyk. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Kultury, Białostocki Ośrodek Kultury oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Inicjatywa odbędzie się od 17 do 19 października w Białymstoku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne dwudniowe spotkanie animatorów kultury. W tym roku program projektu został wzbogacony o dodatkowy dzień, podczas którego uczestnicy zostaną zaproszeni do odkrywania Podlasia w ramach wizyt studyjnych, m.in. w Tykocinach, Kruszynianach i Sejnach. Tegoroczne hasło przewodnie to „Animacja + świętowanie”. Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które zrealizowały projekt kulturalny odkrywający i popularyzujący lokalne, regionalne lub narodowe dziedzictwo, związane ze świętowaniem rocznic, dat urodzin wielkich Polaków, ważnych wydarzeń historycznych. Celem kolejnej edycji projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych w całej Polsce.

Nabór skierowany jest do wszystkich osób fizycznych i prawnych. Finałowa dwudziestka weźmie udział w Białymstoku w profesjonalnym szkoleniu z wystąpień publicznych, na którym będzie można szlifować giełdowe wystąpienia — prezentowane następnie na sesji plenarnej. Autorzy pozostałych projektów będą mieli z kolei szansę zaprezentować swoje działania podczas sesji posterowej.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury i zgłosić swój projekt, który musi być realizowany między 1 stycznia 2015 r. a 31 października 2018 r.