To nazwa Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 10 września 2018 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Natomiast 11 i 12 września odbędą się wizyty studyjne. Na konferencję można się zgłaszać do końca sierpnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Konferencja jest działaniem w ramach realizacji powierzonego Polsce zadania w zakresie projektu JHEP2, którego jednym z beneficjentów jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotyczy on koordynacji i działań wspierających (Coordination and Support Actions — CSA) Inicjatywy Wspólnego Planowania w zakresie dziedzictwa kulturowego i zmian globalnych (Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change — JPI CH).

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze odbudowy tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych. Problematyka ta wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych, jak i międzynarodowych gremiów naukowo-badawczych. Tematyka konferencji wpisuje się zatem w aktualny dyskurs dotyczący roli dziedzictwa kulturowego.

Konferencja podzielona jest na trzy panele tematyczne:

  • rzecz o autentyzmie, czyli o istocie miejsc pamięci,
  • rzecz o potrzebie badawczej refleksji, czyli nauka w miejscach pamięci,
  • tożsamość i edukacja, czyli społeczeństwo po konflikcie.

Wizyty studyjne odbędą się w Muzeum w Palmirach, Muzeum Więzienia „Pawiak”, Muzeum Katyńskim oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się zatem okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych.