Instytut Adama Mickiewicza ogłosił otwarty konkurs na stworzenie i realizację spektaklu tańca zbudowanego wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej. Konkurs odbędzie się w 2019 r. w ramach programu Terytoria choreografii — nowe szlaki awangardy.

Współorganizatorami wydarzenia są Instytut Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie oraz Stary Browar Nowy Taniec/Art Stations Foundation. Nabór trwa do 30 września 2018 r.

Jak wynika z opisu konkursu udostępnionego na stronie organizatora, Terytoria choreografii — nowe szlaki awangardy to program prezentacji polskiego tańca artystycznego z udziałem polskich tancerzy, choreografów, pedagogów i teoretyków tańca. W latach 2018–2021 spektakle, warsztaty, spotkania i debaty będą realizowane w najbardziej aktywnych centrach tańca w Europie Środkowej i Wschodniej, m.in. na Białorusi, Ukrainie, Gruzji, Armenii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Słowenii, Serbii, Bułgarii.

Program jest kontynuacją projektu Terytoria choreografii z 2016 r., którego ideę w 2018 r. poszerzono o propozycje związane z postaciami wybitnych artystek awangardy tanecznej XX w. polskiego pochodzenia.

Program Terytoria choreografii — nowe szlaki awangardy jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021.

Realizacja i premiera spektaklu tanecznego zbudowanego wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej odbędzie się od marca do czerwca 2019 r. Po premierze, od lipca do listopada 2019 r., spektakl ten zostanie zaprezentowany w ważniejszych centrach tańca w Europie: w Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Pokazom zagranicznym towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez twórców i wykonawców spektaklu.

Komplet wymaganych dokumentów (m.in. założenia merytoryczne, biogramy artystyczne i portoflio twórców, listy intencyjne, kosztorys) należy przesłać:

  • na adres mailowy: eepap@iam.pl w formie plików PDF oraz
  • pocztą na adres: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, z dopiskiem: „Terytoria choreografii — Konkurs” (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 października 2018 r.

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz komplet informacji jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Adama Mickiewicza.