Jeszcze tylko do 10 sierpnia można zgłaszać się w konkursie Open Call: narracyjne prace dźwiękowe non-fiction dla twórców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którego organizatorem jest Instytut Adama Mickiewicza. Konkurs realizowany jest we współpracy z Radio Atlas jako wydarzenie towarzyszące konferencji Digital Cultures.

Celem konkursu jest wybranie najlepszej pracy dźwiękowej, o tematyce opowieści non-fiction, która zostanie opublikowana na stronie Radio Atlas. Do konkursu mogą przystąpić twórcy powyżej 18. roku życia, obywatele jednego z następujących krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Gruzja, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Słowacja, Czechy, Armenia i Rosja.

Prace konkursowe w formacie .wav lub .mp3, zawierające transkrypcję na język angielski nie mogą przekroczyć 10 minut.

Projekty wraz z załączonym biogramem autora można nadsyłać na adres digitalcultures@iam.pl. W tytule wiadomości należy umieścić imię i nazwisko oraz tytuł: „Zgłoszenie na Konkurs Audio Digital Cultures„.

W treści wiadomości należy podać dane kontaktowe do autora: e-mail, telefon lub inny sposób komunikacji. Do zgłoszenia należy załączyć notkę biograficzną na temat autora, o objętości maksymalnie 600 znaków ze spacjami.

Nagrodami w konkursie są 3 zaproszenia na koszt Instytutu Adama Mickiewicza do Warszawy na odbywającą się 24 i 25 września międzynarodową konferencję Digital Cultures, której jednym z tematów przewodnich jest w tym roku audio. Ponadto najlepsza praca zostanie opublikowana na portalu Radio Atlas.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Instytutu Adama Mickiewicza.