Jeszcze do końca wakacji, do 31 sierpnia 2018 r., na portalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.zabytek.pl trwa konkurs „Zabytki z Kulturą”.

Jak wynika z regulaminu konkursu, dostępnego na stronie jego organizatora, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jego celem jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i zabytkach w Polsce.

Konkurs ma służyć poznawaniu i zwiększeniu zasobów portalu Zabytek.pl poprzez tworzenie własnych treści w postaci wycieczek po Polsce szlakiem rodzimych zabytków wraz z opracowywaniem ich opisów i dodawaniem ich zdjęć.

Żeby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na stronie Konkurs i w zakładce Stwórz wycieczkę utworzyć wycieczkę, uzupełniając kolejno następujące punkty:

  • nazwę i opis wycieczki, dodać jej ogólny opis, określić orientacyjny czas jej trwania (nie dłuższy niż jeden dzień) oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego transportu (wędrówka piesza, rower, samochód itp.);
  • wybór zabytków — za pomocą wyszukiwarki należy wybrać zabytki z dostępnych na portalu i dołączyć je do tworzonej wycieczki;
  • do każdego wybranego obiektu uczestnik konkursu powinien dodać swój dodatkowy opis zachęcający do zwiedzenia tego obiektu oraz czas potrzebny do jego zwiedzenia.

Ponadto uczestnik konkursu może uzupełnić gromadzone i udostępniane dane zabytków, posiadających jedynie uproszczoną reprezentację na portalu, poprzez dodanie do nich zdjęć lub opisu. Warunkiem udziału w konkursie jest zapisanie wycieczki w portalu poprzez wybór opcji „Zgłoś do konkursu”.

W ciągu 72 godzin od chwili zapisania wycieczki na portalu organizator zweryfikuje wprowadzone treści pod względem merytorycznym lub zgodności z prawem. Pozytywna weryfikacja wycieczki jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia jej do udziału w konkursie i publikacji w zakładce „Wycieczki”.

Zgłaszane wycieczki będą oceniane pod kątem zarówno atrakcyjności, konceptu, jak i wkładu własnego, np. przygotowanie fotografii czy ciekawych opisów zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody kamery GoPro oraz kamery Cube.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

Partnerem medialnym konkursu jest TVP Kultura.