Program realizuje już po raz siódmy Instytut Muzyki i Tańca. Na zgłoszenia organizator czeka tylko do 22 sierpnia.

Celem programu jest zbudowanie trwałej relacji pomiędzy filharmoniami a młodzieżą oraz zachęcenie do brania udziału w koncertach z repertuarem klasycznym. W ramach programu Instytut Muzyki i Tańca za pośrednictwem filharmonii finansuje uczestnictwo uczniów klas maturalnych w edukacyjnych próbach otwartych oraz koncertach filharmonicznych.

Wnioski do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” mogą składać filharmonie, których wykaz znajduje się w załączniku do regulaminu programu, dostępnego na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca. Tam też znajduje się formularz zgłoszenia do programu.

Nowością w tej edycji programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” jest konkursowy tryb naboru wniosków, rozszerzony katalog kosztów kwalifikowanych oraz ujednolicona struktura kosztorysu.

Budżet tegorocznego programu wynosi 130 000 zł.