Jak zapowiada Międzynarodowe Centrum Kultury, organizator trzydniowej konferencji, która odbędzie się od 17 do 19 września w Krakowie, zgromadzi ona praktyków, teoretyków i urzędników: członków panelu oceniającego kandydatury, zarządców miejsc opatrzonych znakiem, specjalistów z zakresu dziedzictwa kulturowego i marketingu miejsc, badaczy reprezentujących różne dyscypliny, przedstawicieli władz.

Warto wiedzieć, że Znak Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) — to ustanowiona w 2011 r. inicjatywa Unii Europejskiej, która wyróżnia obiekty posiadające wartość europejskiego symbolu i odgrywające znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu UE. Obecnie na liście figuruje 29 obiektów z 16 krajów.

W Polsce za ZDE uznano Unię Lubelską, historyczną Stocznię Gdańską, Konstytucję 3 Maja oraz cmentarz wojenny Łużna-Pustki. Stąd inicjatywa podjęcia dyskusji nad znaczeniem i rolą „znaku” w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim.

Celem spotkania ma być debata nad kształtem ZDE oraz wymiana doświadczeń. Poruszone zostaną kwestie:

  • budowania europejskich narracji,
  • brandingu miejsc,
  • zarządzania wybranymi obiektami i wyzwania, z jakimi mierzyć się muszą ich zarządcy,
  • wykorzystania potencjału drzemiącego w tytule ZDE,
  • innych inicjatyw promujących dziedzictwo, w tym Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Konferencja odbywa się w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego i przeprowadzana jest w języku angielskim.