Jeszcze tylko do 10 września br. za pośrednictwem strony www.koryfeusz.org.pl można zgłaszać kandydatury w VIII edycji nagrody polskiego środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej. Jest ona wyróżnieniem dla osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze różnorodnej — gatunkowo i chronologicznie — muzyki polskiej. Jej organizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Nagroda ma charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawana jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub polskim instytucjom działającym w kraju i poza granicami Polski. Laureatem nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej mogą zostać twórcy, artyści wykonawcy, muzykolodzy, krytycy, dziennikarze, humaniści, badacze, animatorzy, popularyzatorzy i menedżerowie kultury, grupy artystów, a także instytucje, wydarzenie artystyczne oraz różnorodne projekty twórcze, animacyjne i edukacyjne.

Nagroda w kategorii Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Odkrycie Roku przyznawana jest za osiągnięcia dokonane w okresie równym sezonowi artystycznemu, tj. od 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana.

Nagroda w kategorii Nagroda Honorowa przyznawana jest za całokształt działalności. Nagrodę w kategorii Nagroda Honorowa oraz Odkrycie Roku można otrzymać tylko jeden raz. Nagrodę w kategorii Odkrycie Roku może otrzymać osoba lub zespół stojący u progu profesjonalnej i zawodowej kariery, którzy w sezonie artystycznym odnieśli znaczący artystyczny sukces wykonawczy lub twórczy w dziedzinie muzycznej.

Jak wynika z regulaminu konkursu, wyboru laureatów w kategoriach Osobowość Roku, Wydarzenie RokuNagroda Honorowa podczas tajnego głosowania dokonuje Kolegium Elektorów. W jego skład wchodzą rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii i instytutów muzyki, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych, a także wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni nagrodą we wszystkich kategoriach.

Nagrodę w kategorii Odkrycie Roku przyznaje się na podstawie otwartego głosowania publiczności, które odbędzie się między 14 a 19 września na stronie www.koryfeusz.org.pl.

Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas uroczystej Gali 1 października, w ósmą rocznicę działalności IMiT, przypadającą w Międzynarodowym Dniu Muzyki. Laureaci otrzymają statuetki autorstwa profesora Adama Myjaka. Nagrody finansowe ufundowało Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Związek Artystów Wykonawców STOART.

Regulamin oraz wszelkie szczegóły dotyczące nagrody znajdują się na stronie Koryfeusz Muzyki Polskiej.