Jak informuje Instytut Książki, termin zgłaszania się kandydatów do Kolegium Tłumaczy na 2019 r. upływa 30 września br.

Program pobytowy Kolegium Tłumaczy adresowany jest do wszystkich tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących. Przy czym kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź opublikowany na specjalistycznej stronie internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o pobyt na okres od jednego do trzech miesięcy.

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

 • zakwaterowanie w Krakowie przy ul. Z. Wróblewskiego 6 w domu pracy twórczej przy Instytucie Książki,
 • zwrot kosztów podróży w obie strony,
 • honorarium 2000 zł miesięcznie,
 • pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami w ramach projektu realizowanego przez tłumacza.

Tłumacz ma obowiązek:

 • sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, które będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących Kolegium Tłumaczy (np. publikacja w części lub całości itp.);
 • przeprowadzenia cyklu warsztatów przekładowych lub wykładu dla studentów filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ. Przy czym temat jest uzgodniony między tłumaczem a organizatorem.

Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty drogą e-mailową:

 • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
 • pełna lista opublikowanych przekładów i ewentualnie innych publikacji,
 • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego, czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania, poszukiwania czy konsultacje są potrzebne itp. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł, a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.,
 • informacja na temat preferowanego terminu i czasu pobytu,
 • informacja na temat preferowanego tematu wykładu (zajęć) dla studentów,
 • ewentualnie: rekomendacja tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego.

Tłumacze, którzy już gościli w kolegium, nie mogą ubiegać się o kolejny pobyt przez następne dwa lata.

Kolegium Tłumaczy działa od 2006 r. Dotychczas do Krakowa przyjechało 111 tłumaczy z 34 krajów (Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Gruzja, Holandia, Indie, Izrael, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, Kuba, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy).

Więcej informacji na stronie Instytutu Książki.