11 września rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosiło 2250 zł brutto (w 2018 r. — 2100 zł), co oznacza wzrost o 7,1%. i stanowi 47,2%. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Natomiast minimalną stawkę godzinową w 2019 r. rząd określił na poziomie 14,70 zł brutto (w 2018 r. — 13,70 zł).

Jak podaje Kancelaria Rady Ministrów, z analiz rynku pracy wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. nie wpływała negatywnie na popyt na pracę.

W komunikacie rządowym podkreślono, że obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmiernie do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia.

Zdaniem rządu, poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2250 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).