W 2019 r. obchodzić będziemy 200. rocznicę urodzin, a w 2022 r. 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki — polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty, który poprzez swą muzykę łączył wiele pokoleń Polaków.

Z tej okazji MKiDN uruchomiło program Moniuszko 2019 — Promesa. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca. Nabór wniosków trwa tylko do 15 października 2018 r.

Jak wynika z regulaminu programu, jego celem jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi na panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w.

Wnioski do programu mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie 3 rodzajów zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prezentujących i popularyzujących twórczość i postać Stanisława Moniuszki:

 1. artystyczne, w których muzyka Stanisława Moniuszki stanowi główny lub inspirujący element koncepcji programowej i umiejscowiona jest w kontekście najwybitniejszych dzieł światowych i polskich, w tym:
  • festiwale muzyczne,
  • koncerty i widowiska muzyczne, spektakle teatru dramatycznego oraz spektakle taneczne,
  • konkursy muzyczne, adresowane do różnych grup wiekowych, w tym także do dzieci i młodzieży szkolnej,
  • wystawy artystyczne zainspirowane muzyką kompozytora, związane także z promocją wartości społecznych, historii, w tym także historii kultury,
  • wydarzenia literackie, prezentujące inspiracje twórczością Moniuszki,
  • zadania multidyscyplinarne łączące działania określone w punktach wyżej;
 2. o profilu edukacyjnym, popularyzatorskim i naukowym poświęconych postaci i twórczości Stanisława Moniuszki; przedstawiane w kontekście muzyki, kultury i historii XIX w., w tym:
  • kursy i warsztaty skoncentrowane na wykonawstwie muzyki Stanisława Moniuszki i muzyki XIX w.,
  • zabawy i gry twórcze (także interdyscyplinarne) skierowane do dzieci i młodzieży, oparte na motywach muzycznych z twórczości Moniuszki,
  • wydarzenia plenerowe i uliczne w miejscach związanych z osobą Stanisława Moniuszki,
  • konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
  • sesje i konferencje naukowe, w tym wykorzystujące nowe media,
  • kwerendy naukowe,
  • produkcja multimediów (strony internetowe, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje VR, AR itd.),
  • zadania multidyscyplinarne łączące działania określone w punktach wyżej;
 3. kompleksowe zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych w powyższych punktach 2 i 3.

Realizacja zadania powinna odbywać na terytorium oraz poza granicami Polski w trybie jednorocznym w roku 2019. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.

Regulamin programu Moniuszko 2019 — Promesa dostępny jest na stronie internetowej MKiDN oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.

Budżet programu wynosi łącznie z odwołaniami 3 450 000 zł. Składanie wniosków do programu jest możliwe za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.