I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej „Eufonie” odbędzie w Warszawie od 23 listopada do 1 grudnia br. Jest to festiwal muzyczny, który odwołuje się do tradycji wspólnoty regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej, rozciągającej się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie, niekiedy aż po Skandynawię.

Jak zapewnia organizator, Narodowe Centrum Kultury, obszar ten to fascynujący tygiel ścierających się wpływów Wschodu i Zachodu, kipiący energią kulturową, która nieraz określała tożsamość narodów bez własnych państw.

Organizator podkreśla, że wydarzenia kulturalne w ramach projektu prezentować będą muzykę różnych epok i stylów: od muzyki poważnej do ambitnej muzyki popularnej poprzez muzyczne eksperymenty. Występować będą przede wszystkim uznani artyści z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale na festiwalowych salach koncertowych nie zabraknie również solistów i zespołów z innych części świata.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu — organizowanej w szczególnym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości — uczestnicy usłyszą m.in. dzieła Karola Szymanowskiego, Béli Bartóka, Henryka Mikołaja Góreckiego, Antonína Dvořáka, Arvo Pärta. Szeroki program repertuarowy stworzy możliwość prezentacji kompleksowego obrazu regionu Europy Środkowo-Wschodniej, odkrywania nowych kontekstów kulturowych oraz poszukiwania muzycznych inspiracji. Mecenasem I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej jest PKN ORLEN S.A. Festiwal dofinansowano ze środków MKiDN.

Więcej informacji oraz program festiwalu znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.