To pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej. Udział w programie mogą zgłosić placówki edukacyjne lub oświatowo-kulturalne: takie jak biblioteka publiczna, ośrodek kultury czy szkoła podstawowa.

Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

Program jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych (z klas 6–7) i polega na tym, że w czasie ferii zimowych 2019 przez 5 dni wezmą udział zajęciach (po 5 godzin zegarowych dziennie, w grupach maksymalnie do 15 osób), a następnie przez 6 tygodni samodzielnie zrealizują wybrane przez siebie projekty społeczne.

Jak podkreślają organizatorzy, podczas zajęć warsztatowych młodzież zostanie wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny sposób będą poznawać wartości, dyskutować o nich, a także podczas ćwiczeń praktycznych uczyć się ich rozpoznawania i nazywania, tak, by w codziennym życiu umiejętnie je okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie uczestnicy będą rozwijać umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Natomiast za projekt społeczny regulamin konkursu uznaje działanie nastawione na dobro innych: ludzi i zwierząt, otoczenia, planety. Przyświeca mu założenie, że wszystkie zainteresowane strony mają odnieść korzyść lub zaakceptować proponowaną zmianę jako poprawiającą obecny stan lub wprowadzającą jakieś udogodnienie bądź nowe możliwości. Może ona dotyczyć rozwiązania trudnej sytuacji życiowej, materialnej, psychologicznej czy społecznej (np. wzrostu poczucia bezpieczeństwa, zniesienia barier utrudniających funkcjonowanie, poprawy jakości życia), opracowania programu ułatwiającego naukę, zdobywania nowych umiejętności, integracji ludzi, dbania o zdrowie, mądrego spędzania czasu wolnego, promocji wartościowych działań itp.

Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie:

  • przygotowują prezentacje w formacie filmowym, oznaczają ją hasztagiem: #MadrzyCyfrowi i umieszczają na platformie YouTube;
  • wypełniają na stronie www.madrzycyfrowi.pl formularz konkursowy, w którym podają link do jednej, wybranej w głosowaniu prezentacji, reprezentującej uczestnika w konkursie.

Komisja konkursowa oceni przedstawioną w prezentacji koncepcję projektu społecznego oraz sposób jego realizacji i formę prezentacji. Nagrodami w konkursie są bony na urządzenia multimedialne oraz zestawy książek dla placówki:

  • 3 pierwsze nagrody — po 10 000 zł każda,
  • 17 wyróżnień — od 1000 do 2000 zł.

Zdobywcy nagród oraz wyróżnień zostaną zaproszeni do udziału w finale programu, który odbędzie się 24 maja 2019 r. podczas 10. Warszawskich Targów Książki.

Osoby prowadzące warsztaty oraz wspierające uczniów podczas przygotowania projektu otrzymają wsparcie merytoryczne organizatorów konkursu.

Udział instytucji w programie wymaga rejestracji online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.madrzycyfrowi.pl. Udział w programie należy potwierdzić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem ferii zimowych w danym województwie.