Aż do 12 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w konkursie o Nagrodę im. Karla Dedeciusa, której organizatorem jest Fundacja im. Roberta Boscha. Inicjatywa skierowana jest do polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Na laureatów konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 000 euro.

Kandydaci do Nagrody im. Karla Dedeciusa mogą zgłaszać przez wydawnictwa, autorzy, przedstawiciele z branży i z grona zainteresowanej publiczności. Możliwe są również własne zgłoszenia tłumaczy.

Nagroda zostanie przyznana 17 maja 2019 r. w Darmstadt. Laureaci zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami.

Zgłoszenia do inicjatywy powinny zawierać: krótki życiorys, wykaz publikacji oraz wybrane fragmenty dorobku translatorskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłoszenie wysłać na adres stacjonarny: Polen-Institut Karl-Dedecius-Preis Residenzschloss, Marktplatz 15, D-64283 Darmstadt, Niemcy lub drogą mailową kaluza@dpi-da.de.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2019 r.