Tak wynika z umowy zawartej w grudniu 2018 r. między MKiDN oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Umowa będzie obowiązywać do końca 2028 r. Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944) będzie współprowadzone przez MKiDN i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jak podkreśla MKiDN na swojej stronie internetowej, opieka władz państwowych pozwoli na uzyskanie przez muzeum statusu właściwego Pomnikowi Zagłady, wynikającego z Ustawy z 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Zgodnie z umową, MKiDN zobowiązuje się zapewnić muzeum dotację podmiotową — w 2018 r. było to 250 000 zł, a od 2019 r. — 1,5 mln zł. Natomiast samorząd Mazowsza w 2018 r. przekazał ponad 800 000 zł, a od 2019 r. będzie to 1 mln zł. Ministerstwo przekaże także środki na modernizację placówki i zakup niezbędnego wyposażenia. Muzeum pozostanie w rejestrze instytucji kultury prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy w Treblince to największy cmentarz polskich obywateli — ofiar II wojny światowej. Życie straciło tam 900 000 ludzi, wśród których 90% stanowili polscy obywatele narodowości żydowskiej.

Muzeum Treblinka zostało wyodrębnione z Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Działalność rozpoczęło 1 lipca 2018 r. Muzeum zarządza obszarem o powierzchni 132,64 ha, na którym znajdują się: Obóz Zagłady, Karny Obóz Pracy, kopalnia żwiru (w której pracowali więźniowie), Miejsce Straceń i tzw. Czarna Droga łącząca oba obozy.