Do 31 stycznia 2019 r. można zgłaszać propozycje do 12. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Jak co roku, kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz sami czytelnicy. Książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2018 r.

Jak wynika z regulaminu, liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję jury. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pozycji, przy czym pojedyncze zgłoszenie dotyczy jednej książki w wybranej kategorii. Książki można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • literatura piękna — proza,
  • literatura piękna — poezja,
  • literatura dziecięca — tekst i ilustracje,
  • edycja warszawska (varsaviana).

Propozycje do nagrody można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Urzędu Miasta lub poczty tradycyjnej na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

W razie pytań organizatorzy proszą o kontakt e-mailowy: nagrodaliteracka@um.warszawa.pl lub telefoniczny: (22) 443 03 66.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych.

Konkurs jest kontynuacją tradycji nagrody o tej samej nazwie, przyznawanej w latach 1926–38, a przerwanej przez wybuch II wojny światowej. Nagroda Literacka m.st. Warszawy w obecnej formie przyznawana jest od 2008 r., kiedy to Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę reaktywującą to wyróżnienie.