Do 20 stycznia można przesyłać zgłoszenia do XX edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Jest to trzymiesięczny program stypendialny adresowany do obcokrajowców prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Polski i Europy Środkowej. Stypendium finansuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a program realizuje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie już od 2009 r.

Stypendium mogą się ubiegać osoby zajmujące się historią, historią sztuki, socjologią, etnografią oraz antropologią kulturową i innymi naukami pokrewnymi. Jednorazowy pobyt stypendialny trwa trzy miesiące, podczas których stypendysta przebywa i prowadzi pracę naukową w Krakowie.

Stypendium Thesaurus Poloniae realizowane jest w dwóch programach:

  • Senior — dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora (3500 zł miesięcznie) oraz
  • Junior — dla doktorantów (2500 zł miesięcznie).

Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzymuje jednorazowy grant na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł), który wypłaca się z pierwszym stypendium.

Stypendystom MCK:

  • umożliwia korzystanie z własnej biblioteki, której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
  • oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych,
  • zapewnia samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta.

Osoby zainteresowane stypendium Thesaurus Poloniae przesyłają: CV, rekomendację dwóch opiekunów naukowych w przypadku ubiegania się o uczestnictwo w Programie Junior oraz esej prezentujący założenia programu badawczego, który uczestnik planuje przeprowadzić podczas pobytu w Krakowie (objętość tekstu: do 500 wyrazów).

Ostateczną liczbę stypendystów ustala Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę ocenę merytoryczną przedłożonych artykułów. Komisja oceni nadesłane aplikacje w ciągu 14 dni, a następnie w ciągu 3 dni powiadomi kandydatów elektronicznie i listownie o wynikach rekrutacji.

Aplikacje należy nadsyłać:

  • listownie na adres: Program stypendialny Thesaurus Poloniae, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków lub
  • drogą e-mailową: thesaurus@mck.krakow.pl.

Więcej informacji o programie oraz procedury aplikowania znajdują się na stronie internetowej MCK, a także e-mailem thesaurus@mck.krakow.pl.

Dotychczas odbyło się 19 edycji programu, w których wzięło udział 113 naukowców z 33 następujących krajów: Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Iran, Japonia, Kanada, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Meksyk, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Syria, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.