EURead to stowarzyszenie skupiające organizacje promujące czytelnictwo w Unii Europejskiej. Jak informuje Instytut Książki, został on właśnie przyjęty w poczet jego członków. Stowarzyszenie skupia obecnie 25 organizacji z 18 europejskich krajów, dla których czytanie jest warunkiem wstępnym dla pełnego uczestnictwa we współczesnym — zdominowanym przez media i zróżnicowanym kulturowo — społeczeństwie.

EURead istnieje od 2000 r. i jego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów, a także wspólne opracowanie nowych strategii promocji czytelnictwa. Spotkania stowarzyszenia odbywają się regularnie. Jego działania polegają m.in. na prowadzeniu systematycznego lobbingu na rzecz promocji czytelnictwa zarówno wśród polityków, jak i w świecie biznesu — na poziomie krajowym i unijnym. Celem EURead jest uświadomienie, jak ważna jest promocja czytelnictwa.

Instytut Książki uczestniczył w ubiegłym roku w dorocznym walnym zgromadzeniu EURead, które trwało od 17 do 19 października 2018 r. w Brukseli.