Do 31 marca można się zgłaszać do konkursu dotyczącego twórczości Zdzisława Beksińskiego. Praca konkursowa musi być tekstem krytycznym dotyczącym twórczości Zdzisława Beksińskiego oraz ekspozycji Galerii Zdzisława Beksińskiego w Krakowie.

Wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu. Organizatorem Konkursu „Opowiedz o… Zdzisław Beksiński” jest Nowohuckie Centrum Kultury, zaś Współorganizatorem Piotr Dmochowski — wieloletni marszand Zdzisława Beksińskiego, kolekcjoner sztuki i właściciel kolekcji dzieł Zdzisława Beksińskiego, wystawianej w Galerii Centrum Nowohuckiego Centrum Kultury.

Praca konkursowa w dowolnej formie literackiej — nieprzekraczająca 4000 znaków (licząc ze spacjami) powinna być przesłana w formie elektronicznej (język: polski lub angielski, czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5) na adres: galeria@nck.krakow.pl.

Przy ocenie prac konkursowych jury zwróci szczególną uwagę na oryginalność formy i walory literackie tekstów.

Do wiadomości należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu opublikowanego na stronie Nowohuckiego Centrum Kultury) z następującymi informacjami: tytuł tekstu, imię, nazwisko, wiek autora, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail autora, zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku uczestnika.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • do lat 17 oraz
  • powyżej 17 lat.

Na zwycięzców czekają:

  • szkice autorstwa Zdzisława Beksińskiego przekazane przez współorganizatora konkursu Piotra Dmochowskiego za zdobycie pierwszego miejsca,
  • książki „Zmagania o Beksińskiego” autorstwa Piotra Dmochowskiego dla wyróżnionych uczestników konkursu.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podwójne wejściówki do Galerii Zdzisława Beksińskiego w Krakowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Nowohuckiego Centrum Kultury, a nagrody wręczone podczas uroczystej gali.