To akcja społeczna, która ruszyła w wybranych przychodniach zdrowia. Polega na tym, że podczas wizyt kontrolnych w poradniach dzieci zdrowych lekarze neonatolodzy, pediatrzy oraz pielęgniarki i położne będą zalecać rodzicom czytanie dziecku od pierwszych dni życia, wręczając przy tym „receptę” oraz tłumacząc, że czytanie ma wpływ na zrównoważony rozwój dziecka i jego szanse na sukcesy w przyszłości.

W pierwszym roku działania obejmie 120 przychodni, czyli przekaz o potrzebie czytania od pierwszych dni życia dotrze do 60 000 rodzin. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Powszechnego Czytania. Pomysł wzorowany jest na mechanizmach sprawdzonych w innych krajach. 20 lat temu pediatrzy z Boston Medical Center zaczęli dosłownie przepisywać czytanie na receptach. Po kilku latach wyniki rozwojowe dzieci pod taką opieką zauważalnie wzrosły — ponad średnią. Udowodniono tym samym, że polecanie codziennego czytania dzieciom przynosi skutek. Dla rodziców lekarz neonatolog, pediatra, pielęgniarka czy położna to ogromne autorytety. Ich zalecenie jest skuteczniejsze niż inne formy przekonywania. Każde dziecko powinno mieć szansę na rozwój i sukcesy w przyszłości. Głośne czytanie nie tylko poszerza zakres słownictwa dziecka, ale też ma pozytywny wpływ na jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Jak podkreślają organizatorzy akcji, przywykliśmy uznawać temat promocji czytelnictwa za obszar zainteresowania ludzi wyłącznie z kręgu wydawniczo-kulturowego. A przecież sprawa upowszechnienia czytania jest kluczową kwestią dla rozwoju naszego kraju, jego gospodarki, myśli naukowej czy innowacyjności. Projekt „Książka na receptę. Recepta na sukces”, to pierwszy krok w stronę zaangażowania w promocję czytania zupełnie innej grupy profesjonalistów niż dotychczasowe.