Do 17 maja do godziny 14:00 młodzież ze szkół podstawowych i średnich może nadsyłać zgłoszenia w konkursie, którego organizatorem jest Izba Architektów RP. Konkurs polega na wykonaniu Mapy Wrażeń najbliższej okolicy — miasta, dzielnicy, osiedla, wsi czy osady opartej na odczuwaniu przestrzeni. Praca konkursowa ma mieć formę planszy i być rezultatem zajęć przeprowadzonych w szkołach w ramach programu edukacyjnego Izby Architektów pn. „Kształtowanie Przestrzeni”.

Jak podkreśla organizator, relacje przestrzeń — użytkownik należy traktować jako oddziaływanie dwustronne. U różnych odbiorców ta sama przestrzeń lub to samo miejsce może wzbudzić odmienne emocje i wrażenia w zależności od tego, jakich doświadczeń doznali w tej przestrzeni. Wszystkie emocje można nazwać i nadać im odpowiedni kolor.

Mapa wrażeń za pomocą kolorów przypisanych poszczególnym emocjom pokazuje, jakie emocje u odbiorcy wywołuje określona przestrzeń; pokazuje te przestrzenie, które wymagają poprawienia ich funkcjonalności lub estetyki. Poprzez udział w konkursie uczniowie mogą zmierzyć się z problemami przy projektowaniu przestrzeni bezpiecznych, estetycznych i funkcjonalnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich w dwóch grupach wiekowych:

  • 12–15 lat (szkoła podstawowa),
  • 15–19 lat (szkoła średnia).

W konkursie przewidziano gratyfikacje w formie pieniężnej (dla każdej grupy wiekowej oddzielnie):

  • nagrodę główną — 5000 zł brutto;
  • wyróżnienie — 2000 zł brutto.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej gali, połączonej z prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, która odbędzie się 8 czerwca 2019 r. w siedzibie organizatora.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Patronami są: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Narodowe Centrum Kultury.

Szczegóły konkursu oraz regulamin na stronie Warsztat Architekta.