Tylko do końca marca muzea mogą wypełnić ankietę dotyczącą ich działalności. To już szósta edycja tego wartościowego projektu. Dzięki niemu Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów mógł zebrać wiarygodne informacje, które pozwalają kreować i rekomendować skuteczne narzędzia wpierające rozwój polskich muzeów.

W 2017 r. powstała nowa seria wydawnicza Statystyka muzeów, a z końcem ubiegłego roku wydano kolejną publikację — Muzea w 2017 roku, w której można znaleźć podsumowanie kolejnego roku projektu. Wszystkie dotychczas wydane raporty w języku polskim oraz angielskim są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w zakładce Działalność → Wydawnictwa.

Jak podkreśla NIMOZ na swojej stronie internetowej, rok 2018 dowiódł również wzrostu popularności projektu: pozyskane zostały dane od 247 instytucji muzealnych, łącznie z oddziałami — 406 muzeów.

Ankieta statystyczna za rok 2018 jest dostępna na stronie www.statystykamuzeow.nimoz.pl.

Jak zwykle do podstawowego formularza dołączono także ankietę dodatkową. W tym roku jest to Ankieta dotycząca społeczno-ekonomicznego oddziaływania muzeów — ma ona charakter jednorazowy.