Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach programu Lato w teatrze 2019. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko do 8 marca.

Warsztaty umożliwią nabycie oraz poszerzenie kompetencji związanych z budowaniem zespołów projektowych oraz pracą w grupie i z grupą. Przeznaczone są dla osób zamierzających złożyć wniosek na realizację warsztatów w programie „Lato w teatrze 2019″. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Wszystkie szkolenia odbędą się jeszcze w marcu.

Do wyboru są następujące szkolenia:

  • Budowanie zespołu projektowego — warsztat o komunikacji i współpracy (16–17 marca) — uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowości funkcjonowania zespołu projektowego oraz poznają narzędzia do jego tworzenia i prowadzenia. Dowiedzą się, jak w klarowny i spójny sposób formułować cele zespołu na różnych poziomach: organizacyjnym, merytorycznym oraz relacyjnym. Uczestnicy rozwiną własny styl komunikowania się i współpracy z innymi poprzez pracę z informacją zwrotną oraz diagnozę kwestionariuszami;
  • Proces grupowy, a proces twórczy (22‒23 marca) — celem tego warsztatu jest poznanie mechanizmów grupowych i analiza czynników mających wpływ na przebieg i efektywność pracy zespołu. Uczestnicy poznają i poćwiczą umiejętności radzenia sobie ze stresem i dynamiką grupy w trudnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce podczas pracy zespołowej. Spotkanie zakłada także doskonalenie warsztatu pracy poprzez otrzymywanie informacji zwrotnej podczas superwizji grupowej;
  • Liderski express. Jak angażować siebie i innych (29–30 marca) — to warsztaty wzmacniające kompetencje liderskie, rozwijające samoświadomość, pozwalające na przyjrzenie się sobie w roli lidera grupy. Uczestnicy doświadczą, czym jest przywództwo, przyjrzą się dynamice pracy projektowej oraz własnym mocnym stronom, na których mogą budować autorytet lidera. Sprawdzą, jak podnieść skuteczność swojej pracy poprzez dzielenie się zadaniami i odpowiedzialnością z innymi.

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu, należy wypełnić ankietę dostępną na stronie Instytutu Teatralnego.